Bewindvoering en Budgetbeheer
info@sterbewind.nl
Geeft helderheid en richting!

 

Soms zit het niet mee!

We leven in een ingewikkelde wereld. Een wereld die hoge eisen stelt aan haar mensen, waarin u snel moet kunnen denken, verleidingen moet kunnen weerstaan, vlug moet kunnen handelen, consequenties moet kunnen overzien en de gevolgen moet kunnen dragen. 

Dat lukt niet iedereen (meer). Niet iedereen komt mee. En waardoor dat dan ook veroorzaakt wordt; als het u niet lukt de zaak op een rijtje te krijgen, dan wil ik daarin ondersteuning bieden.

Ik wil houvast bieden aan de groep kwetsbare mensen die met een steuntje in de rug de zaak weer op de rails krijgen. In de eerste plaats zal ik me dan richten op de financiën als Bewindvoerder. Mogelijk is meer nodig of wenselijk. 

"Als het je niet lukt je financiën goed te beheren, als je graag wilt dat je overzicht krijgt en je je als doel stelt dat je financiën weer op orde komen, dan kun je een beroep op me doen. Jij wilt je inzetten! We gaan samen aan tafel, we zetten de zaak op een rij en maken een Plan van Aanpak". 

Top